správy

gélKoloidné častice alebo polyméry v roztoku alebo roztoku sú navzájom prepojené za určitých podmienok, vytváranie štruktúry priestorovej siete, štruktúrna medzera je naplnená ako disperzné médium kvapaliny (v suchom géle môže byť aj plyn, suchý gél je tiež známe ako aerogely), takýto špeciálny disperzný systém nazývaný gél. Žiadna mobilita. Interiér často obsahuje veľké množstvo kvapaliny. Napríklad gél krvi, obsah vody v agare môže dosiahnuť viac ako 99%. Môže byť rozdelený na elastický gél a krehký gél. Keď sa elastický gél stratí dispergačné médium, objem sa výrazne zmenší a keď sa disperzné médium absorbuje, objem opäť expanduje, ako je želatína atď. Keď krehký gél stráca alebo absorbuje dispergované médium, tvar a objem sú nezmenené, ako je silikagél. Proces tvorby gélu roztokom alebo solom sa nazýva želatinizujúci účinok (želatínovanie).